Intro

TUOTTAJA

Tämä informaatiopaketti musiikkituottamisesta on rakennettu kaikille aiheesta kiinnostuneille musiikintoimijoille. Paketin tarkoituksena on avata ja kertoa jotain siitä, mitä on musiikkituottaminen ja mitä musiikillinen tuottaja tekee bändin tai artistin kanssa esimerkiksi levyn teon eri vaiheissa.

Mikä on musiikkituottaja tai mitä hän tekee? Aiheesta ei ole aiemmin löytynyt kuin niukalti tietoa, nykyään jo enemmän. Tuottamisessa on olemassa kuitenkin tiettyjä rutiineja ja toimintatapoja, joista voidaan luoda jo jonkinlaista kuvaa tuottajan perustyöstä.

Tässä paketissa luodaan väläyksiä ja yleiskuvaa tuottajan työstä sekä kerrotaan mitä musiikillinen tuottaja voi mahdollisesti tehdä. Paketin yhteydessä tuottajalla ei tarkoiteta missään vaiheessa taloudellista tuottajaa tai kustantajaa, vaan pelkästään taiteellista musiikillista tuottajaa.

HISTORIAA

Kevyen musiikin historiassa on paljon hyvin erilaisia tapauksia ja tilanteita, missä tuottaja ja bändi ovat yhdessä jättäneet jälkensä kuuntelijoiden levyihin. Tuottaja-legendat ovat syntyneet eri metodien ja jopa sattumien kautta. Kuka on kehittänyt studiossa omintakeisen ja tunnistettavan soundin bändille, kuka luonut inspiroivan työskentelytavan artistin ja tuottajan välille, kuka oivaltanut tulevan musatrendin synnyn, kuka haalinut studioon oikeat muusikot ja ihmiset, kuka soundia etsiessään käynyt ostamassa juuri oikeanlaiset vahvistimet ja soittimet muusikoille ja kuka toteuttanut levyillä huimia tyylirajoja rikkovia ratkaisuja jne.

On ymmärrettävästi vaikea antaa täysin yksiselitteistä vastausta siihen mitä tuottaja aivan tarkalleen tekee. Merkille pantavaa on myös se, että iso osa tuottajan työstä liittyy henkiseen puoleen ja sosiaalisiin taitoihin toimia bändin ja projektissa olevien muiden ihmisten kanssa.

MITÄ LISÄARVOA ULKOPUOLINEN TUOTTAJA VOI TUODA ÄÄNITTEELLE?

Alla bändien kommentteja ja kokemuksia siitä, mitä lisäarvoa ulkopuolinen tuottaja on tuonut äänityksiin.

Vastaajat ovat bändejä, jotka ovat olleet tekemässä Poprock Musiikkitalossa levyä tai demoa ja siihen on jollakin tavalla kuulunut tuottamista.

“Selkiyttänyt kokonaisuutta ja tuonut omalla ammattitaidollaan käyttöön ne keinot joilla haluttua soundia ja lopputulosta on voinut lähteä metsästämään.“

“Ulkopuolisella tuottajalla on mahdollisuutta vertailla bändiä muihin genren edustajiin ja antaa vinkkejä onko bändi menossa liian erilaiseen suuntaan soundillisesti ja nähdä mahdolliset “tyylirikot” yms.”

“Visioidemme toteuttaja ja rajanvetäjä…Juu pojat, ei näin…?”

“Tuo sen ulkopuolisen ja ammattimaisemman/ laajakatseisemman näkemyksen sekä biisirakenteisiin, että soundeihin. Ja nimenomaan yhdessä bändin kanssa. ”

“Myyvempää soundia ja kaupallisempaa tyyliä.”

“Hän voi olla se joka näkee biisien heikkoudet ja vahvuudet ja joka myös voi ehdottaa radikaalejakin muutoksia (jotka bändin sisältä ehdotettuna voisivat aiheuttaa henkilökohtaisia riitoja)."

“Tuottaja antaa uutta näkemystä kappaleisiin ja avartaa soundimaailmaa. Tuottaja on toiminut myös bändin ulkopuolisena henkilönä ja “tuoreena korvana”. ”

“Sovituksellista näkemystä, taitavaa soittoa, perusilmettä ja ryhtiä. ”

“Hän antaa neuvoja ja vinkkejä. Hänen tehtävänään on varmistaa, että bändin koko potentiaali saadaan irti ottaen huomioon bändin tavoitteet. Perustehtävänä on toimia laaduntarkkailijana. Kertoa milloin otto oli hyvä ja mikä pitää tehdä uudestaan (monesti muusikko tulee sokeaksi tai väsyneeksi pitkien päivien johdosta) ja pitää huolta yleiskuvasta."

"Tuottaja voi ehdottaa muutoksia sovituksiin jos jokin homma ei näytäkään toimivan. Ennenkaikkea (ainakin meidän bändillä) hän astuu kehiin varsinaisesti soundien ja miksauksen aikana, jolloin hän voi suurestikin vaikuttaa bändin yleissoundiin. Tässä vaiheessa ehdotukset ja luovuutta ja kokeilua kannustava ilmapiiri on tärkeä."

"Tuottaja on myös tietynlainen tarkkailija, eli varmistaa ettei homma mene liian taiteelliseksi (tai päinvastoin, kehottaa kokeilemaan enemmän).”